5.3.9 Kůže

Na základě pozorování po výbuchu atomové bomby v Hirošimě i Nagasaki i po havárii v Černobylu se ukázalo radiační poško­zení kůže jako jeden z nejzávažnějších faktorů pro prognózu průběhu nemoci z ozáření.

Akutní radiodermatitida se po zevním ozáření rozděluje podle závažnosti do tří resp. čtyř stupňů.

Lehký až střední stupeň

V průběhu 24 hodin po ozáření dávkou 3 - 6 Gy se objevuje časný erytém. Ve dru­hém týdnu po ozáření dochází k dilataci kapilár provázené konstrikcí arteriol. Za 8 - 14 dnů po ozáření se objevuje dočasná epilace, která se začíná upravovat od konce 3. týdne. Po ozáření dávkou 6 - 12 Gy vzniká časný erytém již v prvních 24 hodinách a v období epilace je doprovázen pozdním erytémem. Od 3. týdne kůže ztmavne. Ztráta vlasů je úplná do 3 - 4 týdnů. Po dávce 12 - 15 Gy nastupuje erytém podstatně dříve, stejně tak jako epilace. Stav je doprovázen suchým zánětem kůže a olupováním epidermis a hy­perpigmentací.

 

Postradiační poškození kůže I. - II. stupně

Postradiační poškození kůže I. - II. stupně.


Těžký stupeň

Po ozáření 16 - 20 Gy je časný erytém vystřídán pozdním erytémem již na začátku 2. týdne. Je provázen svěděním. Epilace začíná 8. dne a vrcholí ve 3. týdnu. V té době se také začínají objevovat puchýře a na jejich místě ploché nebolestivé kožní exulcerace pokryté exudátem. Hojení, které se objevuje koncem 4. týdne, bývá doprovázeno mokváním a jizvením kůže, depigmentací, případně skvrnitou pigmentací s trvalou epilací. Dochází rovněž k atrofii mazových žláz. Po 20 - 25 Gy nastává exsudativní radiodermatitida již ve 2. týdnu po ozáření. Zanícená kůže je oteklá, na místě puchýřů vznikají hluboké bolestivé exkoriace, které se hojí jizvením, objevuje se teleangiektázie a známky atrofie kůže. Zhojená kůže je tenká, jemná, šupinatá, snadno zranitelná.

 

Bulózní postradiační dermatitida

Bulózní postradiační dermatitida.


Velmi těžký stupeň

Po dávce vyšší než 25 Gy se již od prvého dne rozvíjí akutní kožní nekróza, sahající do větší hloubky pozvolna, dlouho se ohraničuje a zanechává silně bolestivé torpidní vředy hojící se bělavou atrofickou jizvou se skvrnitou hyperpigmentací a teleangiektaziemi na okrajích. Jizvy se snadno rozpadají a špatně hojí. Vedle mazových žlázek dochází k atrofii potních žlázek, kůže se stává suchou a hyperkeratickou. Nehty jsou poškozovány ve své matrix.

Lehké formy radiodermatitid se hojí několik týdnů, střední několik měsíců, těžké několik let.

Radiorezistence vlasových folikulů vzrůstá v tomto pořadí: vlasy, vousy, obočí, ochlupení v axilárních jamkách a v okolí genitálu, řasy.

 

Postradiační nekróza kůže

Postradiační nekróza kůže.

 
 

powered by sirdik