1.6.7 Neutronová dozimetrie

Zvláštní oblast osobní dozimetrie tvoří dozimetry neutronů. Nejčastěji jsou používány detektory na principu detektorů stop v pevných látkách a albedo dozimetry. V některých zemích a k některým aplikacím jsou stále používány jaderné emulse. V poslední době se začínají používat bublinkové detektory, případně elektronické neutronové dozimetry.

U stopových detektorů  se jako detektory rychlých neutronů pracující na bázi odražených protonů používají látky bohaté na vodík (polycarbonáty, nitráty celulosy). Při použití výpočetní techniky a z měření parametrů stop (odleptávají se různě silné vrstvy detektorů) lze ocenit i energii a energetickou distribuci neutronů. Do této kategorie patří tzv. PADC dozimetry (poly-allyl-diglycol carbonate), často označované obchodním názvem CR-39.

Albedo-dozimetry jsou založeny na detekci neutronů rozptýlených a zpětně odražených v lidském těle a vstupujících ze zadního poloprostoru do detektoru umístěného na těle. Nejčastěji se používá termoluminiscenčních dozimetrů tvořené dvojicí 6LiF a 7LiF detektorů. Vedle odhadu dávky od záření gama lze získat i rozumný odhad dávky od neutronů).

Bublinkové dozimetry jsou založeny na principu interakce neutronů s průhledným, elastickým polymerem, který je smíšen s kapkami přehřáté kapaliny (např.  freonem). Touto interakcí vznikají protony. Pokud se proton srazí s kapkou, může způsobit její vypaření - vytvoření bubliny v polymeru. Počet vytvořených bublin je úměrný dávce od neutronů absorbované v detektoru. V poslední době se vyrábí i jako přímoodečitatelné, operativní dozimetry. Výhodou těchto dozimetrů je vysoká citlivost (od jednotek μSv). Nevýhodou je vysoká citlivost k vnější teplotě a malý dávkový rozsah.

 
 

powered by sirdik