1.4 Druhy ionizujícího záření a jeho interakce s prostředím

Ionizující záření ztrácí při průchodu absorbující látkou svou energii. Způsob ztráty energie závisí na druhu ionizujícího záření a na fyzikálních vlastnostech absorbující látky.

 

Pronikavost jednotlivých druhů ionizujícího záření

Pronikavost jednotlivých druhů ionizujícího záření.  

 
 

powered by sirdik