8.7.1 Léčebné účinky magnetoterapie

Léčebné účinky magnetoterapie se vzájemně překrývají a doplňují. Zejména se jedná o efekt:

  • analgetický,
  • myorelaxační,
  • zlepšení a urychlení krevní cirkulace,
  • protizánětlivý, regenerační,
  • antiedematózní.

 

Aplikátory pro magnetoterapii

Aplikátory pro magnetoterapii

 

Účinky magnetoterapie jsou založeny na působení pulzního magnetického pole určité frekvence na lidský organismus. Látkový metabolismus (výměna živin a zplodin - zpracování tuků) v buňkách probíhá díky pulznímu magnetickému poli daleko intenzivněji a dokonaleji. Magnetoterapie působí pozitivně na celou řadu obtíží, civilizačních chorob nebo zánětlivých stavů. Rozšiřuje cévy, zlepšuje prokrvení v aplikované oblasti, pomáhá rychleji odplavovat a likvidovat škodliviny v těle (kysličník uhličitý, kyselinu močovou atd.). Pomáhá léčit chronické záněty v buňkách, kloubech, cévách nebo orgánech, otoky, proleženiny, zatuhlé svaly, bolesti zad, dnu, Bechtěrevovu nemoc, artrózy a další. Osvědčila se u starobní cukrovky, celulitidy, osteoporózy, při poruchách metabolismu a revmatických obtížích.
Přínosem je též pro relativně mladé a zdravé lidi či sportovce pro svou vysoce regenerační schopnost či analgetické účinky.

Urychlení regenerace buněk, nastartování hojivých procesů

Aplikace PMP (pulzního magnetického pole) vede k aktivaci metabolismu buněk. Je dokázáno, že během různých chorobných stavů se mění povrchové napětí (potenciály) na buněčných membránách. Pulzní magnetické pole ovlivňuje iontovou rovnováhu v plazmě i v mezibuněčném prostoru, aktivuje napěťově řízené kanály a přenašeče na membráně a tím roste celkový metabolický obrat každé buňky. Dojde tedy ke zvýšenému prokrvení tkání a tím i ke zvýšení přísunu kyslíku a živin. Působení pulzního magnetického pole u degenerativních onemocnění kloubů, jako je artróza nebo revmatoidní artritida. V dnešní době je na trhu k dispozici velké množství přípravků určených k mírnění těchto problémů a k lepší výživě chrupavky. Metabolická aktivita chondrocytů je oproti jiným tkáním (chrupavka je bezcévná) několikanásobně nižší, a pokud jsou ještě navíc poškozeny degenerativními pochody, je jejich regenerační schopnost výrazně snížena. Aplikace PMP pomůže buňkám chrupavky aktivovat hojivé procesy a zvýšit úroveň jejich látkové výměny, což jim konečně umožní dostatečně využívat přiváděné výživné látky.

Protizánětlivé účinky

Protizánětlivé účinky pulzních magnetických polí jsou zprostředkovány zvýšením fagocytózy neutrofilů a produkce superoxidu, volného radikálu, který destruuje buněčnou stěnu bakterií. Zároveň se zvýší odbourávání leukotrienů, což jsou látky silně podporující místní zánětlivé projevy. Toto zdánlivě protichůdné působení PMP vysvětluje jejich pozitivní účinky jak u zánětů bakteriálních, tak sterilních (dna, revmatoidní artritida). Zvýšení produkce již zmíněného superoxidu je také důvodem dočasného zhoršení stavu některých nemocných (obzvláště u revmatiků), což se však během několika dalších aplikací PMP zlepší.

Analgetický účinek

Na analgetickém efektu PMP se podílí řada složek. Důležitý je protizánětlivý účinek a s ním spojená změna pH ve tkáni, ovlivnění nervových impulsů na míšní úrovni (vynikající úspěšnost PMP v tlumení bolestí nervového původu, jako je například ischias, syndromy z útlaku nervových kořenů vystupujících z míchy, neuralgie trigeminu nebo fantómové bolesti). Svou úlohu hraje také svalová relaxace, zvýšené vyplavování endorfinů a lepší prokrvení exponované tkáně.

 

Krční aplikátor pro magnetoterapii

Krční aplikátor pro magnetoterapii

 

Rozšíření cév a zlepšení prokrvování

Pulzní magnetické pole indukuje zvýšené vyplavování iontů kalcia z buněk hladké svaloviny cév, což vede k povolení napětí jejich stěny a tím k jejich rozšíření. Tento efekt je důležitý zejména u kapilár (vlásečnic) neboť vede ke zvýšení prokrvení exponované oblasti a tím i k lepšímu přívodu kyslíku a živin a lepšímu odvádění zplodin metabolismu. Toto působení PMP se uplatní například u diabetických angiopatií (poruchy prokrvení zejména dolních končetin u diabetiků) nebo u ischemické choroby srdeční a anginy pectoris.

 

Princip magnetoterapie

Princip magnetoterapie

 

Odstranění zvýšeného svalového napětí (myorelaxace)

Na zmírnění napětí kosterního svalstva se podílí jak analgetická složka účinku pulsního magnetického pole, tak i zvýšené prokrvení exponované oblasti. Zvýšení aktivity enzymu laktát dehydrogenázy vede k odbourávání kyselých metabolitů kyseliny mléčné, která vzniká ve svalech během námahy. Odbourání a odplavení těchto produktů zmírní dráždění nervových receptorů a umožní uvolnění bolestivých kontraktur. Svůj význam má také protizánětlivé působení PMP. Efekt myorelaxace se uplatní zejména u nespecifických bolestí zad, strnulosti šíje a krčních svalů (často způsobující dlouhodobé bolesti hlavy), u ústřelů apod.

 

Příslušenství pro magnetoterapii

Příslušenství pro magnetoterapii

 

Odstranění otoků (protiedémové působení)

Zlepšením prokrvení a mikrocirkulace v exponované tkáni a zvýšením jejího metabolismu dojde k rychlejšímu vstřebání otoků. Navíc přímým působením na vyvolávající příčinu (poraněná svalová, vazivová či jiná tkáň nebo další příčiny) se ztratí důvod jejich vzniku. Uplatní se také protizánětlivý a analgetický účinek pulzních magnetických polí.

 

Aplikátory pro magnetoterapii zápěstí

Aplikátory pro magnetoterapii zápěstí

 
 

powered by sirdik