3.2.2 Stabilní chromozomové aberace

Zatímco dicentrické chromozomy a kroužky lze analyzovat v lymfocytechobarvených jednoduchým chromatin specifickým barvivem, jako je Giemsa, translokace vyžadují sofistikovanější přístup. Nejběžnější metodou je nyní FISH (Fluorescenční hybridizace in situ), kde jsou DNA sondy specifické pro každý z 23 chromozomů značeny různými fluorofory (typy fluorescenčního barviva) a poté hybridizovány s jejich příslušnými chromozomy (připojeny k nim), takže se každý původní chromozom barví specifickým fluoroforem. Chromozomy, které se skládají z materiálu z různých původních chromozomů, lze snadno identifikovat na základě barevného rozdílu.

 

Translokace mezi chromozomy označena šipkami, detekce metodou FISH

Translokace mezi chromozomy označena šipkami, detekce metodou FISH


Tato metoda je ovšem dražší a vyžaduje více zručnosti a zkušenosti než analýza nestabilních chromozomových aberací, avšak výhodou je, že lymfocyty s translokacemi zřejmě nepodléhají selekci a proto se jejich počet s časem nemění. Dokonce i dnes, více než 60 let po explozích  atomových bomb v Hirošimě a Nagasaki, mají osoby ozářené v této době zvýšenou hladinu translokací. Vzhledem k požadavkům metody však analýza translokací poskytuje spolehlivé výsledky pouze při dávkách převyšujících 200 mGy.

 
 

powered by sirdik