3.4 Testy založené na detekci mutací

Existuje několik somatických mutací, které lze detekovat v krvinkách a využít pro účely biodozimetrie. Určitá praktická důležitost byla dosud zjištěna pro Glykoforin A (GPA) gen na chromozomu 4 a hypoxanthin-guanin-fosforibosyl transferazový (HPRT) gen na X-chromozomu.

 
 

powered by sirdik