3.3.2 Analýza “Comet assay”

  Když jsou ozářené buňky naneseny na polyakrylamidový gel a umístěny do elektrického pole (gelová elektroforéza jednotlivých buněk (SCGE)), extrahují se z nich chromatinová vlákna vytvářející strukturu podobnou kometě. Délka chvostu komety a množství chromatinu v něm se zdají být v přímém vztahu k množství vláknových zlomů vyvolaných ozářením. Proto bylo uvažováno, že lze analýzu „comet assay" použít pro biodozimetrii. Avšak časová závislost vymizení chvostu s nastupující opravou DNA je zřejmě podobná jako pro ložiska γH2AX. Citlivost analýzy nedosahuje hodnotu blízkou 3 mGy, ale může být lepší než v případě chromozomových aberací mikrojader.

 

Gelová elektroforéza jednotlivých buněk bez ožáření (A) nebo po ozáření  stoupajicimi davkami gama záření (B, C, D)

Gelová elektroforéza jednotlivých buněk bez ožáření (A) nebo po ozáření

stoupajicimi davkami gama záření (B, C, D)

 
 

powered by sirdik