10.5 Klíčová literatura
 • BURKOŇ P., PETÝREK, P., SPURNÝ, V. Radiosenzibilizační a radioprotektivní látky v léčbě nádorových onemocnění (se zaměřením na Amifostin). Klinická onkologie, 2002, vol. 15, no 5, s. 176-182.
 • Бутомо, Н. В., Гребенюк, А. Н., Легеза, В. И. и др. Основы медицинской радиобиологии. Санкт-Петербург: Фолиант, 2004, 381 s., ISBN 5-93929-091-4.
 • DOSTÁL, M., MENCL, J. Radioprotektivní a akutně toxické účinky cystaminu, 5-methoxytryptaminu a jejich kombinací u myší. Sborn. vědeckých prací VLVDÚ JEP,
  Hradec Králové, 1971, 53, s. 171-190.
 • Ярмоненко, С. П., Вайнсон, А. А. Радиобиология человека и животных. Москва: Высшая школа, 2004, 549 s., ISBN 5-06-004265-0.
 • KUNA, P. Možnosti chemické radioprotekce v případě neutronového ozáření
  organismu. Voj. zdrav. listy, 1978, vol. 47, no 6, s. 237-244.
 • KUNA, P. Chemická radioprotekce. Praha: Avicenum, 1985, 148 s., ISBN 08-078-85.
 • KUNA, P. Ochranný účinek cystaminu a gamafosu při vlivu gama záření a
  neutronů na savčí organismus
  . Hradec Králové: VLVDÚ JEP, 1985, 318 s.
 • KUNA, P. et al. Vojenská radiobiologie. Hradec Králové: VLA JEP, 1991, 210 s., ISBN 80-85109-48-4
 • KUNA, P., NAVRÁTIL, L. et al. Klinická radiobiologie. Praha: Manus, 2005, 222 s., ISBN 80-86571-09-2.
 • KUNA, P., NAVRÁTIL, L., SINGER, J. Amifostine (WR-2721) as a Radioprotector
  for the Emergency Workers. In: Current Problems of Radiation Research, Proc.
  of the 35th Annual Meet. of the Europ. Radiat. Res. Soc. Ed. Grodzinsky D. & Dmitriev A. Kyiv: 2006, s. 211 – 223, ISBN 966-306-128-4.
 • MATOUŠEK, J., ÖSTERREICHER, J., LINHART, P. CBRN – jaderné zbraně a radiologické materiály. Ostrava: SPBI, 2007, 216 s., ISBN 978-80-7385-029-6.
 
 

powered by sirdik