10.3 Biologická radioprotekce

Biologická radioprotekce využívá netoxické látky nebo fyziologické resp. patofyziologické děje s cílem navodit vyšší odolnost organizmu vůči ionizujícímu záření. Zde můžeme uvést:

 

 

 

EstradiolHeparinHeparinInzulinInzulinKyselina nikotinová a nikotinamidKyselina nikotinováKyselina pantotenováPohankaProteus vulgarisReserpinTestosteronTestostron-estradiolvitamin CVitamin EŽenšen


 

Širší využití biologických radioprotektivních látek v klinice nebo při havarijních situacích je však u jejich převážné většiny v současné době zcela nereálné. Ať již s ohledem na dobu podání (někdy i několik dní před ozářením), tak i proto, že ochranná radioprotektivní účin­nost těchto látek je proti chemickým radioprotektivům pod­statně nižší.

Za biologický faktor je možné považovat rovněž aktuální stav ozařovaného organizmu, především jeho stáří, pohlaví a zdravotní stav. Menší radiorezistence je v mládí, kdy organizmus s nízkým stupněm diferenciace buněk a tkání a s relativně vysokou mitotickou aktivitou je citlivější k ozáření, stejně jako starý organizmus, který má omezené schopnosti reparace poškozených tkání. Významnou roli v radiorezistenci hraje rovněž pohlaví. Jedinci samičího (ženského) pohlaví jsou mírně odolnější než samci (muži). Lepší přirozená odolnost samic je spojována s jejich biologickým určením a je podmíněna nejspíše neurohumorálně. Významná je též druhová odlišnost biologických objektů k účinkům ionizujícího záření, jak je uvedeno v tabulce.

Nejvíce prostudovanou oblastí je chemická radioprotekce.

 
 

powered by sirdik