Test ke kapitole 9 - Efekty slunečního ultrafialového záření a ochrana před ním

UV A záření má vlnovou délku:

UV B záření má vlnovou délku:

UV C záření má vlnovou délku:

Biologické účinky UV záření závisí na:

UV záření pomáhá v léčbě některých nemocí jako např:

Photoaging

Mezi fotodermatózy vyvolané vnějšími faktory patří:

Xeroderma pigmentosum je:

Spinocelulární karcinom:

Fotoftalmie nebo keratitis solaris je odborný název pro tzv.

K systémové ochraně proti UV záření je nejčastěji používán:

Sunscreeny:

Furokumariny jsou:

Alergie na sluneční záření

Nedostatek vitamínu D se projevuje:

Vitamín D se tvoří:

Důsledkem působení UV A je:

Mezi akutní účinky UV záření patří:

Mezi chronické účinky UV záření patří:

Apootóza:

Množství dopadajícího UV záření je ovlivněno

Krátkovlnné UV C záření

Středněvlnné UV B záření

Suchý plážový písek může odrazit:

Kosmické záření se dělí na:

Optické záření je složeno z

Vyberte správné tvrzení:

Fitzpatrickova klasifikace definuje:

 

powered by sirdik