Test ke kapitole 8 - Využití neionizujícího záření v medicíně

Laser je zkratka pro anglická slova:

Charakteristické vlastnosti laseru jsou:

Množství vyzářené energie u laseru se udává v jednotkách:

Pulzní frekvence paprsku určuje:

Energetická hustota paprsku se udává v:

Klasifikace laserů podle ČSN EN 60825-1 je:

Nejčastěji se terapeutický laser (LLLT) používá ve stomatologii:

K čemu se používá fotodynamická terapie?

K čemu se používají germicidní lampy?

Germicidní lampy

PUVA terapie je zkratka:

BB UVB znamená:

Mycosis fungoides je

Efekt terapeutického laseru je:

Laser má:

Při protizánětlivém účinku nízkovýkonný laser:

Vyberte správné tvrzení:

Terapeutický laser se používá také v ORL k léčbě tinitu, což je:

PDT je založena na principu:

Magnetoterapie (PMP) je využívána:

 

powered by sirdik