Test ke kapitole 6 - Využití ionizujícího záření v léčbě

Cílem adjuvantní léčby je:

Pro hierarchické tkáně je typické:

Paralelním orgánem není:

Mezi 4R v radiobiologii patří:

Radiokurabilita je určována:

Ideální radioprotektivum posouvá:

Prodlužování celkové doby radioterapie:

Pro protrahovanou léčbu je typické:

Toleranční dávka (TD) 5/5 znamená:

Nejcitlivější tkání v oku na působení ionizujícího záření je:

Plicní akutní radiační pneumonitida typicky vzniká:

Maximální klinicky přípustná dávka na míchu je (při normofrakcionovaném ozařování):

Hypertermie v protinádorové léčbě:

Hypoxické buňky jsou (ve srovnání s normoxickými buňkami):

CTV (Clinical target volume) nebere v úvahu:

IMRT (Intensity modulated radiotherapy) neumožňuje:

Ke sledování pohybů nádorů během frakce slouží technologie:

Pro hodnocení přijatelných dávek na tenké střevo sledujeme:

Při hypofrakcionované radioterapii by měl být interval mezi frakcemi nejméně:

Redistribuce je:

 

powered by sirdik