Test ke kapitole 5 - Akutní nemoc z ozáření (ANO)

Akutní nemoc z ozáření se rozvíjí po:

Faktor neuniformity je dán:

O kombinovaném radiačním poškození tzv. mixtech hovoříme:

Efektivní poločas Teff je vyjádřen:

Časná orgánová poškození vznikají:

Útlum krvetvorby se objevuje:

Změny v krevním obraze se rozvíjí:

Epiteliální střevní buňky:

Gastrointestinální syndrom se rozvíjí v důsledku ozáření:

Poškození plic se manifestuje:

Pokles celkového počtu leukocytů po ozáření je dán zejména:

Doba zrání buněk červené řady je:

Po ozáření dávkou od 4 Gy a vyšší:

Chronická nemoc z ozáření se rozvíjí:

Katarakta se objevuje:

Nejvíce radiosenzitivní je:

Jako detergent při dekontaminaci je nejvhodnější:

Pro přibližnou diagnózu stupně ANO je možné využít:

Osoby, které jsou po ozáření v agonii:

Jódovou profylaxi (podávání tablet KI):

 

powered by sirdik