Test ke kapitole 4 - Zdroje ionizujícího záření ve vztahu k ohrožení živého organismu

Nejvyšší efektivní dávka z přírodních zdrojů pochází z:

Průměrná roční hodnota efektivní dávky je v České republice:

Nejvyšší efektivní dávka z umělých zdrojů pochází:

Které tvrzení je správné:

Velikost roční efektivní dávky z kosmického záření závisí na:

Mezi zdroje teresterálního záření patří:

Kosmické záření je tvořeno převážně:

Nejvyšší radiační zátěž z kosmogenních radionuklidů způsobuje:

V přírodě se již nesetkáme s přeměnovou řadou:

Z hlediska vnitřního ozáření jsou nebezpečné:

Obecně je nejvyšší příjem radionuklidů (s výjimkou radonu a jeho dceřiných produktů):

Hlavním zdrojem radonu v budovách je:

Nejvyšší koncentrace radonu je:

Efektivní dávky jsou nejvyšší při vyšetření:

V nukleární medicíně se používají radionuklidy s poločasem rozpadu:

Při zkouškách jaderných zbraní byla více zasažena:

Mezi radionuklidy, které jsou z jaderných elektráren vypouštěny do ovzduší, patří především:

Do hydrosféry je vypouštěno zejména:

Po havárii v jaderné elektrárně Černobyl je z dlouhodobého hlediska významná přítomnost v životním prostředí

Po havárii v jaderné elektrárně Černobyl byla z krátkodobého hlediska významná přítomnost v životním prostředí

 

powered by sirdik