Test ke kapitole 3 - Základy biodozimetrie

Které záření není ionizující:

Co není správně?

Nejdůležitější poškození v buňce po γ- záření je

Situace buňky po zářením je komplikována skutečností, že

„Strážcem genomu“ se nazývá protein p53, protože

Co není správně?

Co není správně?

Co není správně?

Co není správně?

Apoptóza

„Zotavení ze subletální poškození“

„Inverzní efekt přílivu dávky“

Jaká je definice relativní biologické účinnosti?

„Bystander effect”

Základní radiobiologický zákon, který formulovali Bergonié a Tribondeauová, zní, že

 

powered by sirdik