Test ke kapitole 2 - Mechanizmy působení ionizujícího záření na živý organizmus

V Brazilském městě Goiania v roce 1987

Prvním efektem pozorovaným v periferním krevním obrazu je

Pro biodozimetrii mají v současné době následující chromozómové změny největší praktický význam

Co není správné?

Co není správné? „Nestabilní chromozomové aberace“

„Stabilní chromozomové aberace“

Co není správné?

Biodozimetrie s mikrojadry

Nejcitlivější metoda biodozimetrie je současně

Nejlepší alternativa k biodozimetrii s lymfocyty je

 

powered by sirdik