Test ke kapitole 10 - Radioprotektiva

Nejvhodnější aplikace radioprotektivní látky je:

Terapeutický index (poměr mezi letální dávkou (LD50) a účinnou dávkou (ED50)) by měl dosáhnout:

Mezi biologická radioprotektiva patří:

Nejvyšší radiorezistence je:

Z hlediska radiorezistence:

Látka má radioprotektivní účinek, pokud je hodnota DRF (redukčního faktoru dávky):

Látky s krátkodobým účinkem:

Za nejúčinnější radioprotektivum obsahující síru je považován:

Mechanismus účinku radioprotektivních látek obsahujících síru je dán:

Indolylalkylaminy:

Blokátory vápníkového kanálu patří mezi radioprotektivní látky:

Mezi radioprotektiva s dlouhodobým účinkem nepatří:

Imunomodulátory:

Inhibitory syntézy prostaglandinů:

Dextrazoxan:

 

powered by sirdik